Млад поп щял за първи път да чете литургия

By lubakka

Млад поп щял за първи път да чете литургия Млад поп щял за първи път да чете литургия пред енорията под надзора на владиката. Притеснил се доста как ще се представи и преди това посръбнал от църковното винце за кураж. Когато литургията свършила той отишъл при надзорника си да обсъдят представянето му, а владиката му Read More →

The post Млад поп щял за първи път да чете литургия appeared first on Read More…

Read more here:: Млад поп щял за първи път да чете литургия

lubakka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *