Инсталиране на уеб сървър

bash-shellshock

Инсталиране на уеб сървър.

Здравейте тука ще ви покажа един bash скрипт с който може лесно да инсталираме уеб сървър зависимо от това, което искате да инсталирате. Чист уеб сървър или уеб сървър с подръжката на PHP и на MySQL. Bash скрипта е в процес на разработка и ще се дописва както публикацията, така и самия скрипт.

Ще намерите скрипта ми на адрес: https://github.com/lubakka/WebServerBashInstallAllDependency

Чрез командата “./setup.sh -a” 5 прараметъра се инсталират всички зависимости за инсталацията на уеб Read More…

Continue Reading

Инсталиране на Gitblit на Ubuntu / Fedora / CentOS

gitblit-logo_large

В този урок, нека ви покажа как да инсталирате gitblit сървър. Неотдавнашното стабилна версия на gitblit е 1.6.2. Gitblit е с отворен код, чист Java стак за управление, гледане, и служи за Git хранилищата. Той е проектиран преди всичко като инструмент за малки работни групи, които искат да бъде домакин на централизирани хранилища.

mkdir -p /opt/gitblit
cd /opt/gitblit
wget http://dl.bintray.com/gitblit/releases/gitblit-1.6.2.tar.gz

Списък директорията:

root@vps124229 [/opt/gitblit]# ls -la
./
../
docs/    Read More...

Continue Reading

You cannot create a service (“request”) of an in active scope (“request”).

symfony_black_01

[SymfonyComponentDependencyInjectionExceptionInactiveScopeException] You cannot create a service (“request”) of an in active scope (“request”).

[SymfonyComponentDependencyInjectionExceptionInactiveScopeException]  
 You cannot create a service ("request") of an inactive scope ("request").

При получена на тази грешка в конзолата на Symfony 2.5.7, най-лесния начин за да се оправи този проблем в файла “AppKernel.php” в директорията “app”. Като създадем ръчно scope “request” в CLI като презапишем метода на kernel-а “initializeContainer

<?php

use SymfonyComponentConfigLoaderLoaderInterface;
use SymfonyComponentHttpKernelKernel;
use SymfonyComponentHttpFoundationRequest;

class AppKernel extends Kernel
{
  public function Read More...

Continue Reading

Какво е Service Container

Какво е Service Container

Service Container (или инжектиране контейнер зависимост) е прост PHP обект, който управлява създаването на услугa (т.е. обект).

Има на две места където може да се добави Услуга в Symfony единия е в конфигурационния файл, който се намира “app/config/config.yml” и се задават вътре по следния начин:

# app/config/config.yml

services:
  email_service:
    class:    AcmeHelloBundleToolsEmail

След като сме сложили в конфигурационния файл, може Read More…

Continue Reading

Как да се оправи Shellshock Бъг на * .nix системи?

bash-shellshock

Как да се определи Shellshock Bug On * .nix системи?

За Debian / Ubuntu:

sudo apt-get update
sudo apt-get install --only-upgrade bash -y

Заr RHEL/CentOS related systems:

sudo yum update bash -y<i></i>

Рестарт на системата.

The post Как да се оправи Shellshock Бъг на * .nix системи? appeared first on Личен блог на Любомир Бойков.

Read More… Continue Reading

Fix: Google Chrome не се стартира на Windows 8.1 – 10

WIndows 8.1 -10
windows 10 - 8.1

windows 10 – 8.1

Fix: Google Chrome не се стартира на Windows 8.1 – 10

Здравейте, по някога се случва да не тръгне любимия ни браузър “Google Chrome” колкото и да го стартирате. За това има много ред причини, които сега са много, но може да пробваме поне един начин който се оправя, и той е да се рестартира “winsock“-та.

За да го рестартирате е нужно да направите следното:

 1. Стартирайте “cmd” (Command Prompt) като администратор – можете да натиснете Read More…

Continue Reading

jQuery .prev()

jQuery
jQuery

.prev( [selector ] )

Взима непосредствено предходния събрат на всеки елемент в множеството на съвпадащи елементи, по избор сортирани според селектор.

Получавайки JQuery обект, който представлява набор от DOM елементи, на .prev() метода търси предшественик на всеки един от тези елементи в DOM дървото и изгражда нов JQuery обект само от съвпадащите елементи.

Методът по избор приема селектор израз от същия тип, които могат да бъдат предадени на функцията $() . Ако селектора се Read More…

Continue Reading

Ключови думи в C#

Visual C#
csharp

Ключови думи

Ключовите думи са предефинирани запазени идентификатори, които имат специално значение за компилатора. Езикът има два типа ключови думи — контекстуални и запазени. Запазените ключови думи като false или byte може да се ползват само като ключови думи.

abstract Използването на абстрактния модификатор в декларацията на класа, за да покаже, че един клас е предназначена само да бъде базов клас на други класове. Членове маркирани като абстрактни, или включени в абстрактен клас, трябва да бъдат изпълнени от Read More…

Continue Reading

Инсталиране на XAMPP Stack На Ubuntu 14.04

XAMPP
xampp

Инсталиране на XAMPP Stack На Ubuntu 14.04

xampp Apache + MySQL + PHP + Perl

XAMPP е безплатен, с отворен код Apache дистрибуция на GNU / Linux, Windows и Mac операционни системи. Той съдържа Apache уеб сървър, MySQL база данни, PHP, Perl и. Основната цел на XAMPP е да се изгради един Read More…

Continue Reading

Как да деактивирате Overlay плъзгачите в Ubuntu 14.04

Ubuntu
Ubuntu

Как да деактивирате Overlay плъзгачите в Ubuntu 14.04

Ubuntu 14.04

Това е един много бърз съвет за това как да забраните плъзгачите в Ubuntu. Имайте предвид, че функцията за наслагване не се отстранява, това ще включите или изключите.

Изключване

Отворете терминала с клавишна комбинация “ctrl + alt + t” и напишете следната команда:

gsettings set Read More...

Continue Reading